Skocz do treści

Formy Wsparcia

Uczelnia studentom z niepełnosprawnościami oferuje możliwość skorzystania z:

 • usług asystenta
 • usług tłumacza języka migowego
 • transportu na zajęcia dydaktyczne
 • dodatkowych zajęć z języka angielskiego – grupowe
 • udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach
 • usługi doradczych
 • wyjazdów edukacyjnych
 • konsultacji związanych z poszukiwaniem pracy, rynkiem pracy itp.
 • dostosowania formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej indywidualnie do osoby
 • zdawania egzaminu z wykorzystaniem dostosowanego komputera
 • adaptacji materiałów egzaminacyjnych (druk powiększony)
 • wydłużenia czasu trwania egzaminu maksymalnie o 50%
 • indywidualnej organizacji toku studiów
 • całościowego lub częściowego zwolnienia z obowiązku uczestnictwa w zajęciach – w takim przypadku właściwy Dziekan ustali i określi warunki zaliczenia zajęć dydaktycznych
 • korzystania z innowacyjnej platformy e-learning

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych informacji. Studentom mogą zostać zaproponowane również inne formy wsparcia, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

pl_PLPolski
Skip to content