Skocz do treści

Zawsze jesteś równy

WSPA w Lublinie Uczelnią dostępną i przyjazną dla wszystkich

Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami

BON jesteśmy dla Was

Osoby z niepełnosprawnościami to osoby posiadające swoje rodziny, pracę, zainteresowania, sympatie i antypatie, a także problemy i radości. Chociaż niepełnosprawność stanowi integralną część tego, kim są, sama w sobie nie określa tych osób. Nie zmieniaj ich w bohaterów lub ofiary niepełnosprawności. Traktuj te osoby jak indywidualne jednostki.

[Judy Cohn, Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, Publikacja zaadaptowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych]

Odtwórz wideo
0
Zaufało nam
0
Eksperci
0
Doświadczenie
0
Nagrody

AKTUALNOŚCI
KOMUNIKATY

Dyżur Pełnomocnika Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

wtorek – godz. 12.30-14.00 pokój 212

——————————————————————————

 

Fundacja Heros, rozpoczęła realizację I edycji projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery II!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do projektu zapraszamy STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW (licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych) oraz ABSOLWENTÓW, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 5 lat.

Oferta:

· staże z wypłacanym stypendium (2006,18 zł miesięcznie) na różnych stanowiskach: Pracownik biurowy, Asystent ds. Księgowości, Asystent nauczyciela, Grafik komputerowy, Specjalista ds. kadr i płac, Administrator stron www, Referent ds. księgowości, Asystent ds. rekrutacji, Copywriter, Specjalista ds. personalno-administracyjnych, Asystent ds. kadr i księgowości, Rejestratorka medyczna, Dziennikarz/osoba odpowiedzialna za PR, Grafik komputerowy, Kosmetyczka, Dietetyczka i inne.

· dodatek motywacyjny (450 zł miesięcznie)

· ciekawe szkolenia zawodowe np. Kadry i płace w przedsiębiorstwie, Profesjonalny urzędnik z certyfikatem ECCC e-urzędnik, Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu, E-marketing, Grafika komputerowa z ECDL, Podstawy księgowości i rachunkowości, Tester oprogramowania,

· oferty pracy

Kto może wziąć udział w projekcie? 

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością: 

· realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej (licencjat, magister, inżynier, podyplomowe) lub które ukończyły szkołę wyższą w ciągu ostatnich 5 lat;

· na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia;

 · zamieszkujące teren województwa lubelskiego.

 SZCZEGÓŁY NA STRONIE: Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Absolwent w drodze do kariery II!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Fundacja Heros

______________________________________________________________

Centra informacyjno-doradcze CIDON: centra pełnią rolę informacyjno-ekspercko-doradczą. Oferują także możliwość dofinansowania, np. w zakresie sprzętu ortopedycznego lub turnusów rehabilitacyjnych szczegóły patrz:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-lubelski/

Ośrodek Wsparcia i Testów. W woj. Lubelskim OWIT działa w Łęcznej i Świdniku, gdzie osoby z niepełnosprawnością przed zakupem sprzętu, mogą przyjść, poradzić się i przetestować najnowsze technologie. Szczegóły patrz

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/co-oferuje-osrodek-wsparcia-i-testow-w-lecznej/

https://owit.sosw.eu/

Drodzy Studenci! 

Właśnie ruszyła kolejna edycja programu Aktywny Samorząd. W ramach programu możecie uzyskać dofinansowanie do studiów ze środków  programu Aktywny Samorząd. Poniżej znajdziecie informacje i niezbędne linki. Proszę zwrócić uwagę na moduł II, który daje możliwość dofinansowania do studiów. Informujemy także, iż pomimo, że 31 marca upłynął termin składania wniosków na dofinansowanie za semestr letni bieżącego roku akademickiego, nadal jest możliwość otrzymania dofinansowania. W tym celu należy złożyć komplet dokumentów wraz z podaniem o przywrócenie terminu. Istnieje duża szansa na otrzymanie dofinansowania.

Więcej informacji na stronie: https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/pomoc_osobom_niepelnosprawnym/aktywny_samorzad

 

Informacje pod numerem tel.: 81 466 53 97 Aktywny Samorząd

——————————————————————————-

 

Oferta dla absolwentów szkół wyższych i studentów ostatniego roku,  posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 1200 zł
 • Stypendium stażowe w wysokości 6900 zł 

Szczegóły na stronie Projektu fundacjapostscriptum.eu.

——————————————————————————

Informujemy o programie realizowanym przez lubelski oddział PFRON. 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” jest pakietem programowym działań, mających na celu rehabilitację społeczną, zawodową i leczniczą osób ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z niepełnosprawności. 

Prosimy zwrócić uwagę na programy:

„Dostępne Mieszkanie” i

 „Mieszkanie dla Absolwenta” 

 

Szczegóły na stronie: 

https://niepelnosprawnilublin.pl/pfron-pakiet-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc/

 

Konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach Regionalnych Spotkań Ekonomii Społecznej omówione zostały kwestie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz roli warsztatów terapii zajęciowej. Studenci kierunku Stosunki międzynarodowe naszej uczelni, obecni na wydarzeniu, poznali instytucje i narzędzia wykorzystywane w procesie integracji osób z niepełnosprawnością. Studenci z Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu rozważają, po powrocie do swoich krajów, implementację tych rozwiązań we własnych społecznościach. W przypadku studentów z Ukrainy wiedza wyniesiona z konferencji może być pomocna przy wdrażaniu kolejnych kroków w procesie integracji europejskiej. 

    

Fundacja Aktywacja – od 1990 roku wspomaga zawodowo Osoby z Niepełnosprawnością oraz Pracodawców. Pomaga w podnoszeniu kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, w znalezieniu pracy lub jej zmianie, a pracodawcom oferuje doradztwo w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szkolenia oraz pośrednictwo pracy. W zależności od potrzeb oraz kompetencji i kwalifikacji, można liczyć na ofertę wsparcia w określonym przez specjalistę zakresie:

 • zdobycia lub podwyższenia swoich kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w szkoleniach,
 • wsparcia w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • pomocy w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • odbycia stażu lub praktyki,
 • wsparcia w znalezieniu pracy,
 • konsultacji prawnych,
 • konsultacji psychologicznych,
 • wsparcia rekrutera/rekruterki i job craftera/crafterki, którzy pomogą znaleźć pracę i będą wspierać w wejściu na rynek pracy. 

 

Celem jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej szczegółów na stronie: aktywizacja.org.pl

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92, informuje, że ruszył nabór wniosków o wsparcie indywidualne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Dofinansowania dotyczą nie tylko turnusów rehabilitacyjnych, ale również likwidacji barier dotyczących codziennego funkcjonowania. 

“Dostępność wielu wymiarów życia oraz największa samodzielność to priorytet, jaki sobie stawiamy, oferując pomoc mieszkańcom Lublina o szczególnych potrzebach. W dostępności niezwykle ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dlatego katalog możliwych form pomocy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. Oferowane jest także wsparcie finansowe w zakresie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wnioski o dofinansowanie obejmują: 

działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych,

barier w komunikowaniu się,

turnusów rehabilitacyjnych,

sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością.

 Dostarczanie wniosków:

Dokumenty o te formy pomocy można składać:

osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

poprzez elektroniczną platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON. 

W trzecim przypadku do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego.

Informacje 

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami MOPR w godzinach 7.30-15.30:

81 466 53 90 – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,

81 466 53 91 – dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,

81 466 53 93 – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

81 466 53 94 – dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej,

81 466 53 95 – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

81 466 53 97 – program Aktywny Samorząd.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92, informuje, że ruszył nabór wniosków o wsparcie indywidualne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Dofinansowania dotyczą nie tylko turnusów rehabilitacyjnych, ale również likwidacji barier dotyczących codziennego funkcjonowania. 

“Dostępność wielu wymiarów życia oraz największa samodzielność to priorytet, jaki sobie stawiamy, oferując pomoc mieszkańcom Lublina o szczególnych potrzebach. W dostępności niezwykle ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dlatego katalog możliwych form pomocy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. Oferowane jest także wsparcie finansowe w zakresie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wnioski o dofinansowanie obejmują: 

działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych,

barier w komunikowaniu się,

turnusów rehabilitacyjnych,

sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością.

 Dostarczanie wniosków:

Dokumenty o te formy pomocy można składać:

osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

poprzez elektroniczną platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON. 

W trzecim przypadku do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego.

Informacje 

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, w zakładce: Informacje dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt telefoniczny z pracownikami MOPR w godzinach 7.30-15.30:

81 466 53 90 – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,

81 466 53 91 – dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,

81 466 53 93 – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

81 466 53 94 – dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej,

81 466 53 95 – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

81 466 53 97 – program Aktywny Samorząd.

Oferta dla absolwentów szkół wyższych i studentów ostatniego roku,  posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 1200 zł
 • Stypendium stażowe w wysokości 6900 zł 

Szczegóły na stronie Projektu fundacjapostscriptum.eu.

wsparcie dla osób z niepelnosprawnościami

Oprowadzania skierowane do osób z niepełnosprawnościami po wystawie pt. „Magia Starożytnego Egiptu”

Muzeum Narodowe w Lublinie serdecznie zaprasza na oprowadzania skierowane do osób z niepełnosprawnościami po wystawie pt. „Magia Starożytnego Egiptu” dotyczącej sztuki, kultury, religii i historii dawnego Egiptu.

– Oprowadzanie z audiodeskrypcją na żywo oraz przy wykorzystaniu tyflografik

– Oprowadzanie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy

Bilety dostępne są online oraz w kasie biletowej w cenie 15 zł. Istnieje również możliwość zwiedzania grupowego w innym terminie, w celu umówienia indywidualnej wizyty prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 572 636 766

Wydarzenia dostępne odbywają się każdego miesiąca. Więcej o samej wystawie oraz jej dostępności: https://zamek-lublin.pl/wystawy-czasowe/mse/

Zachęcamy także do zwiedzania wystaw stałych. Budynek Muzeum dostosowany jest dla osób poruszających się na wózkach. Każde piętro opatrzone jest planem tyflograficznym. Posiadamy także wiele odwzorowań dzieł sztuki udostępnianych do dotyku oraz audiodeskrypcje. Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą odtwarzać filmy w PJM, a także połączyć się z tłumaczem online poprzez stronę.

Poradnik savoir-vivre

Przedstawiamy opracowany na naszej Uczelni Poradnik savoir-vivre w czterech wersjach językowych: angielskiej, polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Niniejszy poradnik powstał po to, żebyśmy nauczyli się, jak razem żyć, uczyć się, pracować. Patrzeć na siebie i ze sobą rozmawiać. Zadawać pytania i nie bać się siebie. My – sprawni i niesprawni.

Pani Marta Komorska, Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Osób z Niepełnosprawnościami (WSPA), spotkała się z przedstawicielkami Fundacji Heros. Spotkanie miało na celu wyznaczenie możliwości współpracy oraz było okazją do poruszenia ważnych tematów dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności studentów oraz absolwentów studiów wyższych. Spotkanie odbyło się w ramach podpisanego w dniu 09.12.2022 r. porozumienia między Fundacją Heros a WSPA. 

Mając na uwadze potrzebę stworzenia najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a także pozyskiwania wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Fundacja Heros i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji podpisały porozumienie wyrażając gotowość do współpracy w zakresie działalności dydaktycznej, kulturalnej i zawodowej, mającej na celu pozyskiwanie dla gospodarki wykwalifikowanych kadr, poprzez miedzy innymi:

 • umożliwienie studentom odbywania praktyk i staży,
 • uczestnictwo w organizowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie targach pracy i imprezach o podobnym charakterze,
 • współpracę w kształtowaniu programów nauczania oraz możliwość dzielenia się ze studentami praktyczną wiedzą w trakcie studiów,
 • oferowanie studentom możliwości udziału w projektach, w których będą mogli uzyskać wsparcie w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, m.in. poprzez konsultacje specjalistów, szkolenia oraz staże zawodowe, a także otrzymać pomoc w znalezieniu zatrudnienia poprzez pośredniczenie w kontaktach z pracodawcami.

Szczegóły spotkania dostępne są na stronie fundacjaheros.org

PRZYPOMINAMY 3 GRUDNIA !!!!!!!!! Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami życzymy, by niepełnosprawność nie stała na przeszkodzie w dążeniu do realizacji własnych pragnień i marzeń. Nigdy nie traćcie wiary we własne możliwości!

Nowe wyposażenie Wypożyczalni

Na WSPA w Lublinie powstaje wypożyczalnia sprzętu i technologii pomocnej w procesie edukacyjnym dla studentów Uczelni. Do dyspozycji będą: lupy elektroniczne, systemy FM, odtwarzacze książek mówionych, kalwiatury Guarded czy dla osób jednoręcznych (na zdjęciu), specjalne myszki, dyktafony cyfrowe, tablety, oprogramowania, wózek inwalidzki

Snapshot dla głuchych

Jak spędzają czas osoby niesłyszące? Jakie programy oglądają w telewizji? Gdzie lubią spędzać czas ze znajomymi? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w „Snapshotach”, czyli publikacjach powstałych z inicjatywy krakowskiej fundacji „Między uszami”, które są zbiorem ciekawych informacji o kulturze Głuchych. To kolejna ciekawa dobra praktyka z obszaru dostępności.👍 Jeśli chcesz zaczerpnąć garść zaskakujących informacji i statystyk, koniecznie sięgnij po „Snapshot dla Głuchych”👉https://bit.ly/2DHNzqg

Mity i stereotypy

O mitach dotyczących życia Głuchych, ich symbolice i savoir-vivre przeczytasz tutaj👉https://bit.ly/2PuOgG3

Centra wiedzy o dostępności

30 mln zł na utworzenie centrów wiedzy o dostępności! Tyle środków trafi do uczelni wyższych, które mają potencjał stać się centrami nowoczesnych i dostępnych rozwiązań.🤝 Unijne środki wspomogą powołanie centrum i prowadzenie jego działalności. Dzięki temu zostaną bazą projektowania usług, przedmiotów i otoczenia przyjaznego dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Dostępność cyfrowa

Dostępność stron internetowych to nie tylko przystosowanie ich treści do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To również ułatwienie dostępu do strony wszystkim potencjalnym użytkownikom.👌 Jak sprawdzić, czy dana strona www jest zgodna z kryteriami zaleceń standardu WCAG 2.1?

PYTANIA?

pl_PLPolski
Skip to content