Skip to content

Ogłoszenie – dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd 2024

Drogi Studencie,

Informujemy, że trwa nabór wniosków do programu Aktywny Samorząd 2024. Program finansowany jest ze środków PFRON i skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie finansowe udzielane jest w ramach dwóch modułów:

  • I MODUŁ zakłada pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym transportowych, w poruszaniu się, a także barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, m.in. w dostępie do sprzętu elektronicznego i niezbędnego oprogramowania. W ramach tego modułu przewidziano także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu.
  • II MODUŁ programu obejmuje wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Uwaga! Od bieżącego roku przyjmowane są także wnioski od osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Terminy naboru wniosków w 2024 r:

  • Moduł I – do 31 sierpnia
  • Moduł II:
    • dla roku akademickiego 2023/2024 – do 31 marca
    • dla roku akademickiego 2024/2025 – do 10 października

Osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie papierowej w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 88-92 lub w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia, przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokumenty składane elektronicznie są dodatkowo premiowane, jednak jest to wsparcie jednorazowe i nie dotyczy osób, które otrzymały premię w poprzednich edycjach programu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd są dostępne na stronie pfron.org.pl. Formularze wniosków dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

en_USEnglish
Skip to content