Skip to content

Zawsze jesteś równy

WSPA w Lublinie uczelnią dostępną i przyjazną dla wszystkich

Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami

BON jesteśmy dla Was

Osoby z niepełnosprawnościami to osoby posiadające swoje rodziny, pracę, zainteresowania, sympatie i antypatie, a także problemy i radości. Chociaż niepełnosprawność stanowi integralną część tego, kim są, sama w sobie nie określa tych osób. Nie zmieniaj ich w bohaterów lub ofiary niepełnosprawności. Traktuj te osoby jak indywidualne jednostki.

[Judy Cohn, Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, Publikacja zaadaptowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych]

Obserwuj nas

0
Zaufało nam
0
Eksperci
0
Doświadczenie
0
Nagrody

AKTUALNOŚCI

Skorzystaj z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu w ramach programu Mieszkanie dla Absolwenta przez okres nawet 60 miesięcy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program mieszkaniowy z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

 • Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji, ale nie masz własnego mieszkania?
 • Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
 • Nie jesteś absolwentem, ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?
 • Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz?
 • Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu umiarkowanym w przypadku niepełnosprawności narządu słuchu? Sprawdź szczegóły >>
——————————————————————————-

Drogi Studencie! Informujemy, że trwa nabór wniosków do programu Aktywny Samorząd 2024. Program finansowany jest ze środków PFRON i skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie finansowe udzielane jest w ramach dwóch modułów:

 • I MODUŁ zakłada pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym transportowych, w poruszaniu się, a także barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, m.in. w dostępie do sprzętu elektronicznego i niezbędnego oprogramowania. W ramach tego modułu przewidziano także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu.
 • II MODUŁ programu obejmuje wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższymUwaga! Od bieżącego roku przyjmowane są także wnioski od osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Terminy naboru wniosków – sprawdź szczegóły >>

—————————————————————————————————-

Fundacja Heros, rozpoczęła realizację I edycji projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery II!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do projektu zapraszamy STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW (licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych) oraz ABSOLWENTÓW, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 5 lat.

Szczegóły oferty >>

______________________________________________________________

Centra informacyjno-doradcze CIDON: centra pełnią rolę informacyjno-ekspercko-doradczą. Oferują także możliwość dofinansowania, np. w zakresie sprzętu ortopedycznego lub turnusów rehabilitacyjnych szczegóły patrz:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-lubelski/

Ośrodek Wsparcia i Testów. W woj. Lubelskim OWIT działa w Łęcznej i Świdniku, gdzie osoby z niepełnosprawnością przed zakupem sprzętu, mogą przyjść, poradzić się i przetestować najnowsze technologie. Szczegóły patrz

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/co-oferuje-osrodek-wsparcia-i-testow-w-lecznej/

https://owit.sosw.eu/

Drodzy Studenci! 

Właśnie ruszyła kolejna edycja programu Aktywny Samorząd. W ramach programu możecie uzyskać dofinansowanie do studiów ze środków  programu Aktywny Samorząd. Poniżej znajdziecie informacje i niezbędne linki. Proszę zwrócić uwagę na moduł II, który daje możliwość dofinansowania do studiów. Informujemy także, iż pomimo, że 31 marca upłynął termin składania wniosków na dofinansowanie za semestr letni bieżącego roku akademickiego, nadal jest możliwość otrzymania dofinansowania. W tym celu należy złożyć komplet dokumentów wraz z podaniem o przywrócenie terminu. Istnieje duża szansa na otrzymanie dofinansowania.

Więcej informacji na stronie: https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/pomoc_osobom_niepelnosprawnym/aktywny_samorzad

 

Informacje pod numerem tel.: 81 466 53 97 Aktywny Samorząd

——————————————————————————-

 

Oferta dla absolwentów szkół wyższych i studentów ostatniego roku,  posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 1200 zł
 • Stypendium stażowe w wysokości 6900 zł 

Szczegóły na stronie Projektu fundacjapostscriptum.eu.

——————————————————————————

Informujemy o programie realizowanym przez lubelski oddział PFRON. 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” jest pakietem programowym działań, mających na celu rehabilitację społeczną, zawodową i leczniczą osób ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z niepełnosprawności. 

Prosimy zwrócić uwagę na programy:

„Dostępne Mieszkanie” i

 „Mieszkanie dla Absolwenta” 

 

Szczegóły na stronie: 

https://niepelnosprawnilublin.pl/pfron-pakiet-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc/

 

Drogi Studencie

Fundacja Aktywizacja Filia w Lublinie ma do zaoferowania możliwość odbycia stażu zawodowego w Dziele HR, przy wsparciu działań z zakresu employer brandingu w znanej firmie z branży IT w Lublinie. Sprawdź szczegóły >>

——————————————————————————

Sprawdź szczegóły >>

——————————————————————————-

Konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach Regionalnych Spotkań Ekonomii Społecznej omówione zostały kwestie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz roli warsztatów terapii zajęciowej. Studenci kierunku Stosunki międzynarodowe naszej uczelni, obecni na wydarzeniu, poznali instytucje i narzędzia wykorzystywane w procesie integracji osób z niepełnosprawnością. Studenci z Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu rozważają, po powrocie do swoich krajów, implementację tych rozwiązań we własnych społecznościach. W przypadku studentów z Ukrainy wiedza wyniesiona z konferencji może być pomocna przy wdrażaniu kolejnych kroków w procesie integracji europejskiej. 

    

Fundacja Aktywacja – od 1990 roku wspomaga zawodowo Osoby z Niepełnosprawnością oraz Pracodawców. Pomaga w podnoszeniu kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, w znalezieniu pracy lub jej zmianie, a pracodawcom oferuje doradztwo w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szkolenia oraz pośrednictwo pracy. W zależności od potrzeb oraz kompetencji i kwalifikacji, można liczyć na ofertę wsparcia w określonym przez specjalistę zakresie:

 • zdobycia lub podwyższenia swoich kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w szkoleniach,
 • wsparcia w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • pomocy w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • odbycia stażu lub praktyki,
 • wsparcia w znalezieniu pracy,
 • konsultacji prawnych,
 • konsultacji psychologicznych,
 • wsparcia rekrutera/rekruterki i job craftera/crafterki, którzy pomogą znaleźć pracę i będą wspierać w wejściu na rynek pracy. 

 

Celem jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej szczegółów na stronie: aktywizacja.org.pl

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92, informuje, że ruszył nabór wniosków o wsparcie indywidualne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Dofinansowania dotyczą nie tylko turnusów rehabilitacyjnych, ale również likwidacji barier dotyczących codziennego funkcjonowania. 

“Dostępność wielu wymiarów życia oraz największa samodzielność to priorytet, jaki sobie stawiamy, oferując pomoc mieszkańcom Lublina o szczególnych potrzebach. W dostępności niezwykle ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dlatego katalog możliwych form pomocy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. Oferowane jest także wsparcie finansowe w zakresie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wnioski o dofinansowanie obejmują: 

działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych,

barier w komunikowaniu się,

turnusów rehabilitacyjnych,

sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością.

 Dostarczanie wniosków:

Dokumenty o te formy pomocy można składać:

osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

poprzez elektroniczną platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON. 

W trzecim przypadku do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego.

Informacje 

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami MOPR w godzinach 7.30-15.30:

81 466 53 90 – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,

81 466 53 91 – dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,

81 466 53 93 – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

81 466 53 94 – dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej,

81 466 53 95 – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

81 466 53 97 – program Aktywny Samorząd.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92, informuje, że ruszył nabór wniosków o wsparcie indywidualne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Dofinansowania dotyczą nie tylko turnusów rehabilitacyjnych, ale również likwidacji barier dotyczących codziennego funkcjonowania. 

“Dostępność wielu wymiarów życia oraz największa samodzielność to priorytet, jaki sobie stawiamy, oferując pomoc mieszkańcom Lublina o szczególnych potrzebach. W dostępności niezwykle ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dlatego katalog możliwych form pomocy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. Oferowane jest także wsparcie finansowe w zakresie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wnioski o dofinansowanie obejmują: 

działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych,

barier w komunikowaniu się,

turnusów rehabilitacyjnych,

sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością.

 Dostarczanie wniosków:

Dokumenty o te formy pomocy można składać:

osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

poprzez elektroniczną platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON. 

W trzecim przypadku do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego.

Informacje 

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, w zakładce: Informacje dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt telefoniczny z pracownikami MOPR w godzinach 7.30-15.30:

81 466 53 90 – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,

81 466 53 91 – dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,

81 466 53 93 – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

81 466 53 94 – dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej,

81 466 53 95 – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

81 466 53 97 – program Aktywny Samorząd.

Oferta dla absolwentów szkół wyższych i studentów ostatniego roku,  posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 1200 zł
 • Stypendium stażowe w wysokości 6900 zł 

Szczegóły na stronie Projektu fundacjapostscriptum.eu.

wsparcie dla osób z niepelnosprawnościami

Pani Marta Komorska, Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Osób z Niepełnosprawnościami (WSPA), spotkała się z przedstawicielkami Fundacji Heros. Spotkanie miało na celu wyznaczenie możliwości współpracy oraz było okazją do poruszenia ważnych tematów dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności studentów oraz absolwentów studiów wyższych. Spotkanie odbyło się w ramach podpisanego w dniu 09.12.2022 r. porozumienia między Fundacją Heros a WSPA. 

Mając na uwadze potrzebę stworzenia najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a także pozyskiwania wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Fundacja Heros i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji podpisały porozumienie wyrażając gotowość do współpracy w zakresie działalności dydaktycznej, kulturalnej i zawodowej, mającej na celu pozyskiwanie dla gospodarki wykwalifikowanych kadr, poprzez miedzy innymi:

 • umożliwienie studentom odbywania praktyk i staży,
 • uczestnictwo w organizowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie targach pracy i imprezach o podobnym charakterze,
 • współpracę w kształtowaniu programów nauczania oraz możliwość dzielenia się ze studentami praktyczną wiedzą w trakcie studiów,
 • oferowanie studentom możliwości udziału w projektach, w których będą mogli uzyskać wsparcie w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, m.in. poprzez konsultacje specjalistów, szkolenia oraz staże zawodowe, a także otrzymać pomoc w znalezieniu zatrudnienia poprzez pośredniczenie w kontaktach z pracodawcami.

Szczegóły spotkania dostępne są na stronie fundacjaheros.org

PRZYPOMINAMY 3 GRUDNIA !!!!!!!!! Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami życzymy, by niepełnosprawność nie stała na przeszkodzie w dążeniu do realizacji własnych pragnień i marzeń. Nigdy nie traćcie wiary we własne możliwości!

Nowe wyposażenie Wypożyczalni

Na WSPA w Lublinie powstaje wypożyczalnia sprzętu i technologii pomocnej w procesie edukacyjnym dla studentów Uczelni. Do dyspozycji będą: lupy elektroniczne, systemy FM, odtwarzacze książek mówionych, kalwiatury Guarded czy dla osób jednoręcznych (na zdjęciu), specjalne myszki, dyktafony cyfrowe, tablety, oprogramowania, wózek inwalidzki

Snapshot dla głuchych

Jak spędzają czas osoby niesłyszące? Jakie programy oglądają w telewizji? Gdzie lubią spędzać czas ze znajomymi? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w „Snapshotach”, czyli publikacjach powstałych z inicjatywy krakowskiej fundacji „Między uszami”, które są zbiorem ciekawych informacji o kulturze Głuchych. To kolejna ciekawa dobra praktyka z obszaru dostępności.👍 Jeśli chcesz zaczerpnąć garść zaskakujących informacji i statystyk, koniecznie sięgnij po „Snapshot dla Głuchych”👉https://bit.ly/2DHNzqg

Mity i stereotypy

O mitach dotyczących życia Głuchych, ich symbolice i savoir-vivre przeczytasz tutaj👉https://bit.ly/2PuOgG3

Centra wiedzy o dostępności

30 mln zł na utworzenie centrów wiedzy o dostępności! Tyle środków trafi do uczelni wyższych, które mają potencjał stać się centrami nowoczesnych i dostępnych rozwiązań.🤝 Unijne środki wspomogą powołanie centrum i prowadzenie jego działalności. Dzięki temu zostaną bazą projektowania usług, przedmiotów i otoczenia przyjaznego dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

PYTANIA?

en_USEnglish
Skip to content