Skip to content

Pracownicy

Szkolenia

Adaptacja materiałów

WSPA w Lublinie z myślą o pracownikach Uczelni zaprasza do udziału w darmowych szkoleniach:

 1. Edukacja włączająca – 8 godzin
 2. Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego – 8 godzin
 3. Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami – 8 godzin
 4. Technologie wspierające edukację osób z niepełnosprawnością – 8 godzin
 5. Wrażliwość na niepełnosprawność – 8 godzin
 6. kurs lipsspeakingu – 16 godzin
 7. kurs fonogestów – I, II stopień
 8. Kurs języka migowego – I, II stopień, B1
 9. Jak uczyć osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – 42 godziny
 10. Kształcenie osób głuchych i słabosłyszących – 42 godziny
 11. Projektowanie uniwersalne – 24 godziny
 12. Funkcjonowanie osób z całościowym zaburzeniem rozwoju – 16 godzin

Formularz rekrutacyjny na szkolenia – Kwestionariusz rekrutacyjny – WySPA Dostępności Kwestionariusz-rekrutacyjny-WySPA-Dostępności

Zarządzeniem numer 64/R/WSPA/2019-2020 Rektora WSPA w Lublinie wprowadzono Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Wytyczne do tworzenia skryptów, korespondencji, pism i materiałów w sposób dostępny.

Informacje o dostosowywaniu publikacji naukowych znajdziesz również w naszej bezpłatnej publikacji pt. „Adaptowanie publikacji naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku”

 

en_USEnglish
Skip to content