Skip to content

Współpracujemy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego.

Misją Biura jest:

  • integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,

  • wyrównanie szans edukacyjnych,

  • likwidowanie barier społecznych, architektonicznych i mentalnościowych,

  • dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów o różnych potrzebach, które wynikają z ich stanu zdrowia.

W czasie dyżurów, udzielamy porad związanych ze studiowaniem oraz pomagamy rozwiązywać różne, indywidualne problemy. Wszystkim studentom zapewniamy dyskrecję i przyjemną atmosferę.

W WSPA w Lublinie został powołany Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Osób z Niepełnosprawnościami – jest nim Pani dr Marta Komorska.

Do podstawowych kompetencji i obowiązków Pełnomocnika należy wspieranie wszelkich działań na rzecz pełnej integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania izolacji społecznej Osób z  Niepełnosprawnościami, prowadzenie Biura ds. osób z niepełnosprawnościami (dyżur raz w tygodniu), prowadzenie panelu informacyjnego Biura, określanie potrzeb związanych ze studiowaniem Osób z Niepełnosprawnościami. 

Dokumenty:

Obowiązujące z dniem 24 października 2022 r.:

Regulamin BON

Zarządzenie nr 3/R/WSPA/2022-23 wraz z załącznikiem 

Obowiązujące do dnia 25 listopada 2020 r. (włącznie):

Zarządzenie nr 83/R/2015-2016

Regulamin BON

Załącznik do zarządzenia nr 83

Raport z audytu dostępności Uczelni – raport z audytu raport z audytu

Biuro: pokój 212.

Dyżur: 

Uwaga: Dyżur w najbliższą środę – 24 maja – odwołany

Drodzy Studenci, najbliższy dyżur pełniony przez Pełnomocnika Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr Martę Komorską jest odwołany z powodu wyjazdu służbowego.

środa, godz. 10.00-11.30 pokój 212.

m.komorska@wspa.pl

en_USEnglish
Skip to content